GIẤY TIÊU ĐỀ

(Thời gian: 4 ngày tính từ ngày duyệt mẫu)

  • KT file thiết kế: (210 x 297)mm
  • In ghép bài, màu sắc tương đối .
  • Áp dụng cho 1 nội dung
  • Giá chưa gồm phí thiết kế: 300.000VNĐ.
  • Gia công thêm vui lòng thêm 1 ngày so với thời gian thông báo giao hàng
  • Để gia công thêm lên ấn phẩm đặt in, vui lòng liên hệ chúng tôi để được báo giá tốt nhất