CATALOGUE

(Thời gian: 5 ngày tính từ ngày duyệt mẫu)

  •  KT file thiết kế: (426 x 305)mm – Nội dung mỗi cạnh 5mm tránh cắt phạm nội dung.
  •  KT thành phẩm : (205 x 290)mm.
  • Bìa C300 in 1 mặt, bế 1 lằn
  • Cán màng mờ 1 mặt.
  • Ruột giấy C150 bế 1 lằn giữa
  • Tính công theo từng phẩn
  • Áp dụng cho 1 loại catalogues
  • Gia công thêm bế, ép kim, đjnh vị UV vui lòng thêm 1 ngày so với thời gian thông báo giao hàng
  • Để gia công thêm lên ấn phẩm đặt in, vui lòng liên hệ chúng tôi để được báo giá tốt nhất